Frank Schnater

Frank Schnater

Ik ben afgestudeerd aan de TU Delft, architectuur, Stadsontwerp en Milieu, Bouwen en Plannen in Ontwikkelingslanden in 1989.
Na mijn afstuderen heb ik korte tijd bij de Alge­mene Woning­bouw Vere­niging te Den Haag. Daarna heb ik en­kele jaren in Oeganda gewerkt als bouw­kundige voor Artsen Zonder Grenzen. Toen ik terug was in Neder­land heb ik eerst als free­lancer voor verschil­lende architecten­bureaus gewerkt. In 1995 ben ik samen met Alexander de Ridder het archi­tecten­bureau ‘De Ridder & Schnater’ op. In 2002 hebben we RSW architecten opgericht.
Vrij kort nadat we met ons bureau zijn begonnen ben ik als gast­docent voor de faculteit bouw­kunde TU Delft gaan werken. Sinds 2007 werk ik daar vast als docent bij de leer­stoel 'ontwerp van bouw­con­structies'.
Ik woon in Rotter­dam, ben getrouwd met Jelka van der Waal en heb een dochter en een zoon.


RSW architecten

Met mijn bureau RSW architecten voeren we alle kleine tot middel­grote op­drachten uit. Voor­beelden van woning­bouw voor parti­kuliere opdracht­gevers zijn de Vloedlijn in Hoogvliet of de Straatweg in Hillegersberg. De jeugdtand­verzorging in Zoetermeer of het kantoor met bedrijfsruimte voor TLS in Rotterdam zijn voorbeelden van door ons uit­gevoerde uti­li­teits­bouw.
Daar­naast werken we ook voor pro­fessionele opdracht­gevers zoals Woonstad Rotter­dam (bij voor­beeld Schie­oever 3 in Rotter­dam).
Naast concrete opdrachten doen we ook studies en soms prijs­vragen. Bij voor­beeld massa­studies voor de ge­meente Rijs­wijk zoals Johannes Lokatie of de door ons gewonnen besloten prijs­vraag Belle­vooijs­straat Rotter­dam.


TU Delft - Ontwerp van Bouwconstructies

Zie voor meer informatie over mijn werk aan de TU mijn TU website.
Ik ben verant­woordelijk voor een aantal vakken in het 4e semester van het bachelor's onderwijs (zoals bk4043). Daar­naast begeleid ik afstudeer­ders van 'Architectural Engineering' en begeleid ik 'dubbele afstudeer­ders' (studenten die in 2 richtingen tegelijk afstuderen) bij het opzetten van hun bouw­technisch onderzoek.
De onder­werpen van deze onder­zoeken zijn zeer divers, zie voor een overzicht SADD onderzoeken en Architectural Engineering afstudeer­verslagen.